hakan.jpg

hakan ulusel

geboren te Istanbul op 23 januari 1989, wonende te Antwerpen

 

s t u d i e s

• als architect afgestudeerd in 2015 aan de faculteit Ontwerpwetenschappen

aan Universiteit Antwerpen

• 2008-2010 Bachelor studies Burgerlijk Ingenieur architect aan de faculteit

Ingenieurwetenschappen aan KU Leuven

• 2008 Diploma Nederlands Level 5 (Advanced 2) aan Interfacultair Instituut

voor Levende Talen - KU Leuven

 

w e r k e r v a r i n g

• sinds 2015 praktijkervaring

• 1,5 jaar stage bij Architectenbureau Vanhecke & Suls te Wilrijk

• sinds maart 2017 stage bij Markant architecten

 

t a a k o m s c h r i j v i n g

• architect-stagiair

• alle facetten van het architectenberoep: ontwerp – aanbesteding – uitvoering -

wedstrijden